Московска фондова борса и облигации
38 стр.

Московска фондова борса и облигации

В зависимост от предмета на дейността им борсите се делят на стокови и фондови борси. И двата вида борси са продукт от развитието на стоково–паричните отношения, на пазара; те са важен негов елемент и съвременна негова структура...
gecata_maina
15 0
Токийска фондова борса
12 стр.

Токийска фондова борса

Токийската фондова борса е най-голямата борса в Япония и втората по борсова капитализация в света след нюйоркската фондова борса. На нея се осъществяват около 80% от сделките с ценни книжа в Япония...
ivan40
27 3
Фондови борси - токийска и лондонска фондова борса
34 стр.

Фондови борси - токийска и лондонска фондова борса

Възникването на фондовите борси е свързано с развитието на държавните заеми и необходимостта от превръщането на държавните документи за дълг в предмет на покупко- продажба. Силен тласък в развитието на фондовите борси дава зараждането...
admin
72 9