Разузнавателна защита на конституционния ред - Борбата с тероризма
11 стр.

Разузнавателна защита на конституционния ред - Борбата с тероризма

Тероризмът като форма на противопоставяне и борба има дълга история. В зависимост от това кой извършва – господстващият в обществените отношения или противопоставящият се на определено господство, терористичните действия могат...
mOn
5 1
Дон Кихот
1 стр.

Дон Кихот

Образът на дон кихот се е превърнал в символ на идеализъм,човеколюбие и борба за сраведливост. Той е въплъщение на вечния мечтател борещ се срещу злото и несправедливостта...
lubega
2 0
Политическа зима визията на българския свят и отношението сън-действителност
2 стр.

“Политическа зима” – визията на българския свят и отношението сън-действителност

Личността, животът и творчеството на Христо Ботев може да се определи най-точно с една дума: борба. Тази борба е продиктувана от епохата, в която живее, епоха на робство, беззаконие, политически гнет....
ndoe
19 0
Дългът към рода и обществото
3 стр.

Дългът към рода и обществото

Хамлет е безпорно положителен герой, който по силата на завещаните от класическата трагедия на отмъщението традиции е призван да води упорита и безпощадна борба за наказване на злодея и за възтържествуване на правдата.
dannyboy
10 0
Инфлация - същност цели таблици и статистики
18 стр.

Инфлация - същност, цели, таблици и статистики

Инфлация - същност, цели, таблици и статистики - видове инфлация, последици, борба срещу инфлацията - мерки и подходи, влияние на инфлацията върху икономиката, инфлацията в България.
Simonsita
31 0