Мотивът за саможертвата в Борбата е безмилостно жестока на Н Вапцаров
1 стр.

Мотивът за саможертвата в " Борбата е безмилостно жестока" на Н. Вапцаров

Вапцаров - автор на модерното общество, търси, защитава своите социални и универсални измерения. Неговата поезия засяга изцяло общочовешките проблеми...
silviQ
49 1
Бизнес план Вертен ООД - София
54 стр.

Бизнес план "Вертен" ООД - София

Маркетинговият подход поставя производството и продажбите на стоки в зависимост от нуждите на купувачите. В борбата за достигане до купувача и за най- добро задоволяване на неговите нужди се мобилизират всички...
messi
8 0
Отказ от личното щастие в името на свободата
1 стр.

Отказ от личното щастие в името на свободата

В борбата за свобода много хора се лишават от личното си щастие. За да бъде щастлив човек трябва да бъде свободен, затова и много предпочитат да се жертват в името на свободата, а в свободата те виждат щастието...
nerven
1 0
Образът на Албена
2 стр.

Образът на Албена

В разказа "Албена" борбата за щастие има доста противоречива същност.От една страна уважаваме целта на героинята - да се бори за любовта си.Но пък осъждаме това, че тя прекрачва всички морални и етични закони и извършва убийство...
ivan40
0 0
Сръбската нация и нейните държавни превъплъщения
11 стр.

Сръбската нация и нейните държавни превъплъщения

Сръбските племена срещат големи трудности в борбата за държавна самостоятелност през ранното средновековие. Само временно се удава на отделни племенни вождове през ІХ и Х в. да постигнат независимо положение спрямо Византия ...
silviQ
0 0