Образът на смъртта с стихотворението Болница
2 стр.

Образът на смъртта с стихотворението "Болница"

Атанс Далчев е един от класиците на българската литература, една талантлива личност, дала своя принос за развитето на българската поезия. Неговите произведения съчетават възвишени и трогателни чувства. Едно от тях стихотворението "Болница"...
nezabravima
3 1
тема Анализ на Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология - СЕЛЕНА ООД гр Пловдив
17 стр.

тема ”Анализ на Специализирана Болница за Активно Лечение по Акушерство и Гинекология - СЕЛЕНА” ООД – гр. Пловдив

Мисията на болницата е оказване на качествена и достъпна специализирана акушеро-гинекологична болнична помощ на пациентите и чрез тях на техните близки, като провежда профилактични, диагностични, лечебни и рехабилитационни мероприятия.
messi
0 0
НАМАЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ
13 стр.

НАМАЛЯВАНЕ ПРОЦЕНТА НА ВЪЗНИКНАЛИТЕ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ В ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Вътреболничните инфекции представляват проблем, въпреки напредъка на медицината,епидемиологията и хигиената.Инфекциите ,с които пациентите могат да се заразят като получават здравни грижи, или престояват в болница се наричат Вътреболнични инфекции/ВБИ/.
messi
0 0
МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА ДОВЕРИЕ СОФИЯ
48 стр.

МАРКЕТИНГОВИ СТРАТЕГИИ В ЗДРАВНО ЗАВЕДЕНИЕ НА ПРИМЕРА НА БОЛНИЦА „ДОВЕРИЕ” СОФИЯ

Всяка организация функционира в условията определени от нейната обкръжаваща среда. Маркетинговата среда се състои от динамични сили, чиито промени създават за организацията постоянно несигурност, нови възможности и заплахи.
messi
0 0
Курсова работа - разработване на стратегии в организацията
4 стр.

Курсова работа - разработване на стратегии в организацията

Какво ще бъде общото и какво различното в процеса на разработване на стратегии в следните организации:голяма многонационална нефтена компания, верига магазини за хранителни стоки, градска болница, държавен и частен университет.
emoto_92
1 0