Теми по геодезия
11 стр.

Теми по геодезия

При изучавана на земната повърхност, проектиране и строирелство на големи инженерни обекти, планиране и благоустройство на населени места и др. се налага да се определи положението на точки и да се сравнят във височинно отношение...
emoto_92
20 1