Елисавета Багряна - Кукувица
4 стр.

Елисавета Багряна - "Кукувица"

Първата стихосбирка на младата Елисавета Багряна “Вечната и святата” веднага е възприета от критиката като книга-провокация, както по отношение на поетическата традиция, така и по отношение на мотивите и битовите нагласи...
nicky931
24 2
Битови народни песни
4 стр.

Битови народни песни

Спрямо общия брой на различните тематични цикли тази група е най-голяма, причината за това е фактът, че битовите песни отразяват живота на българското семейство в абсолютно всички аспекти на неговото делнично ежедневие...
loli
8 0
Пенчо Славейков - Проблемът в Ралица
2 стр.

Пенчо Славейков - Проблемът в Ралица

Поемата “Ралица” представлява живописна картина на българския селски живот. Тя завладява с напрегнатите чувства и битовите детайли. Поемата поразява с нравствените и психологични проблеми, които поставя. Ралица поразява със своята искрено....
admin
23 1