Митът за изгубената родина в поезията на Яворов
9 стр.

Митът за изгубената родина в поезията на Яворов

Митът за изгубената родина в поезията на Яворов В българската литература няма по-страдален и мъченически образ от П.К.Яворов. В неговата биография и съдба си дават среща всички противоречия на епохата....
ndoe
54 2