Примерни анализи на песни за държавен изпит на специалност Педагогика на обучението по музика
22 стр.

Примерни анализи на песни за държавен изпит на специалност "Педагогика на обучението по музика"

Подробни анализи и биография на композиторите на песните за държавен изпит по Педагогика на обучението по музика в Академия за музикално,танцово и изобразително изкуство-АМТИИ-град Пловдив
admin
42 5
Платон - биография идеи възгледи
21 стр.

Платон - биография, идеи, възгледи

Големият немски мислител Карл Ясперс твърди, че след Платон цялата философия е просто едно повторение на вече известни неща. Дори да не приемем тази теза, трябва да признаем, че с Платон започва съзнателната автобиография на философията и философите.
loli
26 2
Йохан Волфганг фон Гьоте - Фауст
19 стр.

Йохан Волфганг фон Гьоте - Фауст

Презентацията включва биография на автора и негови снимки. Представена е неговата творба "Фауст". Творческата и история, жанрови особености и композиция, хода и смисъл на действието, символиката в трагедията и подробен план върху произведението.
mOn
59 11