Електронен бизнес
425 стр.

Електронен бизнес

За електронен бизнес може да се говори винаги, когато една компания използва електронни технологии за да ръководи бизнеса, следователно електронният бизнес може да бъде всичко – от продаване на книги от web сайт до електронен обмен на данни...
cblock
17 4
Стратегическо и бизнес планиране
186 стр.

Стратегическо и бизнес планиране

Прилаганите в практиката подходи при разработването на стратегии се характеризират с различна степен на формализация. От тази гледна точка се различават три основни подхода: неформализиран...
nezabravima
2 1
Конспект за държавен изпит за ОКС quotбакалавърquot - управление бизнес планиране и контрол
166 стр.

Конспект за държавен изпит за ОКС "бакалавър" - управление, бизнес планиране и контрол

Първа част. Управление, бизнес планиране и контрол. Втора част. Икономика, финанси, маркетинг. Трета част. Организационно поведение, управление на човешките ресурси, бизнес комуникации, връзки с обществеността, право...
the_magicer
0 0
Разработване на бизнес план на примера на дружество Винпром-Лом АД
155 стр.

Разработване на бизнес план на примера на дружество “Винпром-Лом” АД

Преходът към пазарна икономика изисква коренно преобразуване на системата на икономическите взаимоотношения в националното стопанство. Този преход се характеризира с динамични промени в стопанското законодателство, бързо изменяща се...
cblock
0 0