Бизнес план на детска градина Брезичка
12 стр.

Бизнес план на детска градина "Брезичка"

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В А Р Н А "Статистика и иконометрия" КУРСОВА РАБОТА ПО Основи на малкия бизнес ТЕМА: Бизнес план на детска градина "Брезичка" РАЗРАБОТИЛИ: ПРОВЕРИЛ: Анета Горготова; ф.№ 2965;гр.45 гл.ас.
loli
27 3