Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза
133 стр.

„Роля и дейност на инвестиционните посредници в условията на криза на финансовите пазари” (смяна на бизнес-модела на работа на фондовите борси в период на криза)

Финансовите пазари са неотменима част от пазарната икономика. Без тяхното развитие не може да се разчита на прелом в активизирането на реалната икономика...
silviQ
0 0
Бизнес Етика
132 стр.

Бизнес Етика

На пръв поглед бизнес етиката за повечето хора е термин с противоречие в определението;бизнесът е правенето на пари,а етиката е правене на добро........
aronn
12 1
Конспект за държавен изпит програма quotИкономикаquot модул quotБизнес администрацияquot дистанционно обучение
131 стр.

Конспект за държавен изпит, програма "Икономика", модул "Бизнес администрация", дистанционно обучение

Предлагане на фирмата на съвършено конкурентен пазар. Фирма и пазарна структура. Конкурентно поведение на фирмите и видове пазарни структури. Характеристика на съвършената конкуренция...
gecata_maina
0 0