Стратегия понятие характерни определения конкурентна основа на стратегията
12 стр.

Стратегия – понятие, характерни определения, конкурентна основа на стратегията

Стратегическото управление е дейност по определяне насоките на бъдещото развитие на бизнеса. То е съвкупност от подходи за действие с цел поддържане на динамично равновесие между начина на функциониране на предприянието и външната бизнес среда с оглед..
cblock
21 8
Маркетингово проучване на Хранинвест ООД
8 стр.

Маркетингово проучване на "Хранинвест" ООД

Маркетинговата стратегия е от жизнено важно значение за оцеляването и успешното равитие на бизнес единицата. Освен нея ще се посочи и Моделът за управление на конкурентноспособността на индустриалните фирми.
ivan40
0 1
Избор на модел за реализиране на управленска стратегия на фирма
10 стр.

Избор на модел за реализиране на управленска стратегия на фирма

В съвременните бизнес условия, всички фирми и организации имат множество казуси и проблеми пред себе си, които трябва да анализират внимателно и да вземат съответните управленски решения да ги разрешават ефективно.
messi
0 0
Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество
15 стр.

Отчет за преддипломен стаж в застрахователно дружество

Описание на преминат преддипломен стаж, проведен в Застрахователно дружество "Евроинс" АД. Съдържа: Обща информация за застрахователното дружество. Предмет на дейност. Организационна структура. Описание на бизнес средата. Описание на отдела...
mOn
397 33
Използване на рисков капитал при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите
40 стр.

Използване на рисков капитал при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите

Обектът на настоящата курсова работа е финансирането с рисков капитал, неговата същност, видове, предимства и недостатъци, източници, стратегии. Предметът на работата е развитието на фирма "Eastisoft", която е била финансирана с рисков капитал.
nezabravima
7 1
Маркетингова система
2 стр.

Маркетингова система

Маркетинговата ситема е най- общото понятие в маркетинга. включва бизнес организацията, пазара, връзките между тях, елементите на маркетинга, обкръжаващата среда. в центъра на маркетинговата система е купувачът....
nezabravima
0 0
Социална отговорност на бизнеса
21 стр.

Социална отговорност на бизнеса

Корпоративна социална отговорност е за: "Компании, интегриращи социални и екологични проблеми в своите бизнес операции и във взаимодействието им с техните заинтересовани страни на доброволни начала" - зелената книга на ЕС...
messi
27 2