Бизнес план - електронна търговия в интернет
106 стр.

Бизнес план - електронна търговия в интернет

За повечето хора глобалната мрежа Интернет все още си остава един екзотичен източник на забавление. Повечето потребители на дигиталната "паяжина" използват връзката си с милиони компютри по света, за да си побъбрят с някой анонимен събеседник...
loli
9 1
Бизнес-проект на фамилна ферма за производство на култивирани печурки
100 стр.

Бизнес-проект на фамилна ферма за производство на култивирани печурки

От година на година гъбното богатство все повече се оползотворява, особено в страните със съвременно развито горско стопанство. В подкрепа на консумацията на гъбите се взема предвид и фактът, че възможностите за използването им в кулинарията са ...
dannyboy
54 0
Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт
100 стр.

Инвестиционен бизнес проект за закупуване на оборудване за производство на нов продукт

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара. Неговото познаване позволява да се осигури постигането на желаните резултати...
lubega
0 0
Разработване анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект
95 стр.

Разработване, анализ и оценка на инвестиционен бизнес проект

Целта на настоящата разработка е да се изяснят някои теоретико-методологически и приложно-практически аспекти при разработването, анализа и оценката на инвестиционен бизнес проект.
nezabravima
14 0
Икономически методи за оценка и анализ на бизнес риска
91 стр.

Икономически методи за оценка и анализ на бизнес риска

Целта на дипломната работа е теоретичен анализ на бизнес риска и икономическите методи и модели за неговата оценка и практически анализ на проявлението му в бизнес стопанската единица и търсене на възможности за оптимизиране на самите модели...
ndoe
0 0