Бизнес план на агенция за детегледачки
35 стр.

Бизнес план на агенция за детегледачки

Родителят най-добре знае кое е най-доброто за неговото дете. Затова най-удачно е той самият да избере детегледачката за него. Една агенция би му препоръчала това, което тя прецени или това, което в момента има като наличност...
lubega
22 2
Бизнес план на детска градина Брезичка
12 стр.

Бизнес план на детска градина "Брезичка"

И К О Н О М И Ч Е С К И У Н И В Е Р С И Т Е Т – В А Р Н А "Статистика и иконометрия" КУРСОВА РАБОТА ПО Основи на малкия бизнес ТЕМА: Бизнес план на детска градина "Брезичка" РАЗРАБОТИЛИ: ПРОВЕРИЛ: Анета Горготова; ф.№ 2965;гр.45 гл.ас.
loli
27 3
Бизнес план на фитнес център
22 стр.

Бизнес  план  на  фитнес  център  

Корпоративният  фитнес  клуб  ще обслужва деловият район на Сиатъл. Той ще спомогне за една  по-добра продуктивност на  служителите и  в същото  време  ще редуцира общите им разходи.
Simonsita
32 13
БИЗНЕС ПЛАН ЗА ТЪРГОВИЯ С КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ
21 стр.

БИЗНЕС ПЛАН ЗА ТЪРГОВИЯ С КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

Финансовият план ще бъде представен за първата година от създаването на фирмата. В бизнес плана ще се опише организационната структура на фирмата и възможният риск при инвестиране.
messi
4 2
Бизнес план на заведение за бързо хранене
34 стр.

Бизнес план на заведение за бързо хранене

Мисията на екипът е създаване на заведение за бързо хранене, което да отговаря на европейските стандарти и на изискванията на клиента за качествено обслужване и храна на достъпни цени...
ndoe
41 0
Бизнес план
41 стр.

Бизнес план

Дружество “Импресия 99” оод гр. Провадия е регистрирано през 1999 г. с цел изграждане на собствена производствена база за изделия от масивна дървесина. То се управлява от собствениците....
admin
7 0
Бизнес план на СД Млечен път
86 стр.

Бизнес план на СД ”Млечен път”

Основната материална помощ, оказвана на България от Европейския съюз са финансовите средства, предоставяни по настоящите предприсъединителни програми. Процесът на тяхното усвояване се явява един от важните проблеми в подготовката на България...
the_magicer
0 0