бенчмаркинг
4 стр.

бенчмаркинг

Бенчмаркингът е метод, използван в практиката на стратегическото управление на фирмите, който в последно време активно се използва от Европейската комисия при разработване и реализиране политиката в областта на научното и технологичното развитие....
silviQ
0 0
Бенчмаркинг
13 стр.

Бенчмаркинг

Бенчмаркингът е система, насочена към търсенето, оценката и проучването на най-добрите примери, независимо от техния размер, бизнес-сфера и географски спецификации. Ето защо може да се твърди, че бенчмаркингът е особен вид изкуство...
ivan40
1 1
Бенчмаркинг
16 стр.

Бенчмаркинг

Терминът „бенчмаркинг“ се използва за първи път от обущарите, за да измерят краката на хората за обувки. С термина "бенчмаркинг" се обозначава един от инструментите за усъвършенстване на дейността на организацията
admin
25 2
Бенчмаркинг
12 стр.

Бенчмаркинг

Бенчмаркинг е процес на идентифициране на собственото представяне с това на най- добрите в съответния бранш коппании, разбиране на пътищата, по които те са го достигнали и възприемане и адаптиране на техния опит...
ivan40
8 0
Бенчмаркинг в здравеопазването
10 стр.

Бенчмаркинг в здравеопазването

Бенчмаркингът е процес на сравнителен анализ на експлоатационните качества на отделни, често конкурентните организации, който позволява на всеки участник да подобри своите резултати...
admin
52 3
Бенчмаркинг като управленска практика
27 стр.

Бенчмаркинг като управленска практика

В множество западни компании въвеждането на управленски логистични практики, като аутсорсинг, реинжинеринг и обратна логистика, не води до желания ефект. Затова се поражда желание за копиране на успешната бизнес практика...
admin
25 1
Продуктово - ориентирано бенчмаркинг изследване билла фантастико и kaufland
9 стр.

Продуктово - ориентирано бенчмаркинг изследване билла, фантастико и kaufland

Бенчмаркингът представлява метод за стратегически изследвания и решения, чрез който се търсят начините за внедряване на най-добрите постижения, за внедряване на методите на управление, използвани от най-успешните, най-добрите конкуренти....
messi
33 14
Продуктово-ориентирано бенчмаркинг изследване
26 стр.

Продуктово-ориентирано бенчмаркинг изследване

Продуктово-ориентирано бенчмаркинг изследване. Ключови думи: бенчмаркинг, стратегическо изследване, стратегически решения, стратегическо управление, система за планиране, програмиране и бюджетиране
gaby90
229 31
Съвременни методи за сравнение между конкурентитебенчмаркинг
8 стр.

Съвременни методи за сравнение между конкурентите(бенчмаркинг)

Има множество определения за "бенчмаркинг". Най-близкият български термин е сравнителен анализ. Бенчмаркинг е понятие, свързано с учене, обмен на информация и възприемане на добри практики, които да доведат до постепенно подобряване на работата.
nezabravima
7 2