Банково дело
6 стр.

Банково дело

Централната банка е важен елемент на финансовата система на всяка развита държава. Паричната, кредитната и бюджетната политика са основата на държавното регулиране на икономиката....
gecata_maina
7 1
Учебник по Банково дело
137 стр.

Учебник по Банково дело

Финансово посредничество. Търговска банка. Собствен капитал. Риск от неплатежоспособност. Пасиви на банката. Управление на активите и пасивите. Кредитни операции. Видове банкови кредити. Банково посредничество по плащанията. Форми на плащане. Междубанкови
Simonsita
138 16
Банково дело
3 стр.

Банково дело

"Търговски " са банките, които търгуват с пари(капитали).тяхната присъща и специфична дейност е търговията с пари и кап.сделките с пари и кап.тб посредничат при разплащанията м/у субектите,осъществяват значителна част...
dannyboy
3 0