Банково дело
15 стр.

Банково дело

Собственият капитал на банките представлява един от най-важните източници за финансиране на тяхната дейност. Той включва в своя състав основния капитал (акционерния или дяловия капитал), допълнителния...
cblock
0 0
Банково дело
14 стр.

Банково дело

Лихва - същност и видове. Лихвен процент - същност и видове. Финансова система. Банкова система. Емисионна политика на централната банка. Парична политика на централната банка. Банков надзор и оценка на банковата дейност в съответната страна...
nerven
27 2
Банково дело
6 стр.

Банково дело

Централната банка е важен елемент на финансовата система на всяка развита държава. Паричната, кредитната и бюджетната политика са основата на държавното регулиране на икономиката....
gecata_maina
7 1