Курсова Работа по Банково Дело
19 стр.

Курсова Работа по Банково Дело

Търговските банки в България са кредитни институции, които осъществяват движението на паричните потоци в икономиката. Те са икономически субекти и като такива имат определени характерни особености, цели и интереси...
cblock
3 0
Банки и банково дело
101 стр.

Банки и банково дело

Съвременния банков бизнес е изключително динамичен. За да запазят и разширят пазарните си позиции, банките са принудени да "изцеждат" всяко предимство, което им дават съвременните компютърни технологии, информационните системи и модели...
wizzair
14 2
Банково дело
15 стр.

Банково дело

Собственият капитал на банките представлява един от най-важните източници за финансиране на тяхната дейност. Той включва в своя състав основния капитал (акционерния или дяловия капитал), допълнителния...
dannyboy
0 1
Ипотечни кредити
9 стр.

Ипотечни кредити

Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг -София- Курсова работа по БАНКОВО ДЕЛО На тема: ИПОТЕЧНИ КРЕДИТИ Изготвил: Преподавател: Диана Д. Костадинова Никола Лазаров Ф.№26063 Форма на обучение: Задочно София 2009 г. Съдържание: Стр. 1. Обща характерис...
cblock
1 0