Химични методи на качествения анализ Аналитична реакция чувствителност и специфичност Сух предварителен анализ и мокър анализ Системен и дробен анализ
3 стр.

Химични методи на качествения анализ. Аналитична реакция – чувствителност и специфичност. Сух (предварителен) анализ и мокър анализ. Системен и дробен анализ.

Основен въпрос, на който трябва да даде отговор на едно качествено аналитично изследване е какво представлява от химична гледна точка изследвания образец, т.е. от какви компоненти е съставен....
dannyboy
59 0
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма Комфорт ООД
37 стр.

Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма “Комфорт” ООД

Курсовият проект съдържа цялостен анализ на дейността на предприятието - аналитична част и практическа част, съдържаща предложения за усъвършенстване на база на направения анализ...
admin
57 3