Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма Комфорт ООД
37 стр.

Анализ и усъвършенстване на мениджмънта на фирма “Комфорт” ООД

Курсовият проект съдържа цялостен анализ на дейността на предприятието - аналитична част и практическа част, съдържаща предложения за усъвършенстване на база на направения анализ...
admin
57 3
Аналитична геометрия
70 стр.

Аналитична геометрия

Лекции и семинарни упражнения. Четени са през зимния семестър на учебната 2001/2002 година. Лектор тогава беше доц. Чавдар Лозанов, семинарните занятия тогава водеше Яна Алексиева (сега тя е вече асистент). Семинарните занятия са само частично написани.
ndoe
30 2