Анализ на Digital Signal Processor DSP TMS320C6000 - особености архитектура характеристики представени чрез информационна система на HTML
121 стр.

Анализ на Digital Signal Processor (DSP) TMS320C6000 - особености, архитектура, характеристики, представени чрез информационна система на HTML

Обект на настоящата дипломна работа са цифровите сигнални процесори (DSP), като е обърнато особено внимание на новостите в тази област. За получаване на по-широка представа е направен обзор на DSP процесори...
rusev02
0 0
Анализ на Digital Signal Processor DSP TMS320C6000 - особености архитектура характеристики представени чрез информационна система на HTML
120 стр.

Анализ на Digital Signal Processor (DSP) TMS320C6000 - особености, архитектура, характеристики, представени чрез информационна система на HTML

Обект на настоящата дипломна работа са цифровите сигнални процесори (DSP), като е обърнато особено внимание на новостите в тази област. За получаване на по-широка представа е направен обзор на DSP процесори, произвеждани от фирмите Motorola, Analog Devic
messi
0 0
Скрита реклама - история приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите
116 стр.

Скрита реклама - история, приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите

Основна цел на настоящето изследване е да разкрие базови характеристики в изграждането и ефективното функциониране на рекламен пазар в България – особености, тенденции, инвестиционна дейност...
silviQ
0 0
Скрита реклама - история приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите
116 стр.

Скрита реклама - история, приложение и сравнителен анализ с други начини за позициониране на продуктите в съзнанието на потребителите

В настоящият процес на глобализация и мащабност в действията на фирмите, големите корпорации все повече си приличат – те се стремят да прилагат най-новите технологии, копират методите за подобряване на качеството, подражават си като прилагат откритията в
messi
0 0
Финансово-счетоводен анализ на разходите себестойността печалбата и рентабилността
115 стр.

Финансово-счетоводен анализ на разходите, себестойността, печалбата и рентабилността

За нагледното представяне на финансово-счетоводния анализ в дипломната си работа съм разгледала фирма, която е започнала своята дейност през 1995 година...
ivan40
5 0
Анализ на финансовото състояние на търговска фирма ПК Пчела гр Павел баня
114 стр.

Анализ на финансовото състояние на търговска фирма ПК “Пчела” – гр. Павел баня

Теоретичните аспекти на финансите в сферата на стоковото обръщение, подход за извършване на анализ на финансовото състояние на конкретен обект ПК ”Пчела” – гр.Павел баня за периода 1996-2000 год....
Simonsita
12 2
Анализ на ликвидността на банките
113 стр.

Анализ на ликвидността на банките

Проблемът за поддържането на ликвидността е един от най-важните аспекти за различните видове банки и банковата система като цяло.Проблемът за ликвидността в банковата дейност наред с този за рентабилността и капиталовата адекватност е един от...
dannyboy
10 0
Анализ на финансовото състояние на предприятието
113 стр.

Анализ на финансовото състояние на предприятието

Финансовия анализ представлява единство на методи и средства за определяне на най-значимите финансови характеристики, които позволяват да се оцени настоящата финансова ситуация...
admin
6 2
Анализ на финансовото състояние на предприятието
113 стр.

Анализ на финансовото състояние на предприятието

Финансовия анализ представлява единство на методи и средства за определяне на най-значимите финансови характеристики, които позволяват да се оцени настоящата финансова ситуация....
admin
7 0