Методология за анализ на сигурността
513 стр.

Методология за анализ на сигурността.

В действителност практиката на сигурността в световен мащаб, особено след края на Студената война, показва, че способността да се прогнозират процесите в тази сфера е твърда ограничена.
messi
0 0
Икономически анализ учебно помагало за самоподготовка
280 стр.

Икономически анализ (учебно помагало за самоподготовка)

Дисциплината "Икономически анализ" е насочена към изучаване дейността на предприятието, инвестираните в него капитали и съответстващите им конкретни имществени форми ....
wizzair
33 11
Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации
144 стр.

Сравнителен анализ на конкурентоспособността на морските туристически дестинации

Туристическата индустрия би могла да се представи като група от конкуренти, произвеждащи материални блага и услуги, които се съревновават директно едни с други...
nerven
0 0
Методи за анализ на финансови пазари и инструменти
140 стр.

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти

Кои всъщност са участниците на финансовите пазари? Бихме могли да ги разделим основно на три групи. Всяка от групите оказва влияние в различна степен върху движението на цените на финансовите инструменти в даден момент.
rusev02
7 1
Методи за анализ на финансови пазари и инструменти
139 стр.

Методи за анализ на финансови пазари и инструменти

Бързото развитие на технологиите и комуникациите улесни процесите на глобализация в световен мащаб. Промениха се коренно доскорошните представи за икономиката и възможностите за инвестиране...
cblock
0 0
Autodesk Civil 3D 2006
130 стр.

Autodesk Civil 3D 2006

Учебник по Autodesk Civil 3D 2006. Autodesk Civil 3D 2006 е интегриран програмен продукт за въвеждане, обработка, анализ, интерпретация, визуализация и динамично триизмерно моделиране на пространствената информация в областта на географските информационни
loli
31 4