Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър
73 стр.

Възможности за развитие на устойчив туризъм в курортно селище Несебър

Туризмът и съответно хотелиерският бизнес са много чувствителни към факторите на околната среда. Цялостният анализ на обкръжаващата среда определя нуждата от разработване на ефективна маркетингова и организационна политика...
gecata_maina
0 0
Сравнителен анализ на интернет сайтовете на три марки минерална вода
72 стр.

Сравнителен анализ на интернет сайтовете на три марки минерална вода

Преди всичко рекламата в интернет все повече се превръща не само в регулатор на икономически отношения, но става и инструмент за утвърждаване на начина на живот на човека в обществото...
cblock
0 0
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА
72 стр.

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ПОЛИТИКА

За да се изясни същността на понятието образователна политика е необходимо да се анализират основните гледища, по отношение на категорията «политика» и понятията: конкретни политики, анализ на публичните политики социална политика, публична политика и дър
messi
0 0
Сравнителен анализ на влиянието на световната финансова криза върху икономиките на България и Естония 2007-2013 г
71 стр.

Сравнителен анализ на влиянието на световната финансова криза върху икономиките на България и Естония 2007-2013 г.

Избухналата през лятото на 2008 г. в САЩ глобална криза е на самия капитал и на икономическата обществена система...
aronn
0 0
Анализ и стратегии на маркетинга
71 стр.

Анализ и стратегии на маркетинга

Теорията на маркетинга в миналото е била по общо насочена към изследване на взаимоотношенията по повод размяната, характера на размяната, целевите участници в размяната. Съвременния маркетинг във всички развити страни е насочен преди всичко...
dannyboy
3 0
Децата в рекламния пазар и в рекламата
71 стр.

Децата в рекламния пазар и в рекламата

Тезата на изследването е свързана с анализ на децатаврекламата, за тяхната роля и въздействието, което оказват върху зрителите. Описани са и тенденциите на развитие на дацкия рекламен пазар...
aronn
0 0
СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ 2007-2013 г
71 стр.

„СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ВЛИЯНИЕТО НА СВЕТОВНАТА ФИНАНСОВА КРИЗА ВЪРХУ ИКОНОМИКИТЕ НА БЪЛГАРИЯ И ЕСТОНИЯ” 2007-2013 г.)

Избухналата през лятото на 2008 г. в САЩ глобална криза е на самия капитал и на икономическата обществена система. Нейните корени би трябвало да се търсят в отделните фази на възпроизводствения процес (парично обръщение, производство, търговия).
messi
0 0