Бизнес проект за козметичен салон
31 стр.

Бизнес проект за козметичен салон

1. Бизнес идея 2. Цели 3. Основни продукти 4. Анализ на търсенето 5. Анкетен въпросник 6. Клиенти 7. Конкуренти 8. Доставчици 9. SWOT анализ 10. Реклама 11. Организационна структура 12. Персонал 13. Финансов план....
cblock
173 19
Курсова работа по производствени технологии
34 стр.

Курсова работа по производствени технологии

Технологичен анализ, примерен технологичен маршрут, предварително технологично нормиране, определяне типа на производство, избор на заготовката, избиране на машини, инструменти и приспособления на детайл вал - машинен елемент с права геометрична ос...
lubega
51 18
Задачи по социология на правото
4 стр.

Задачи по социология на правото

Задача 1.Анализ на собственото и индивидуалното правно съзнание. Задача 2. Анализ на таблицата на Мертън за конформното девиантното поведение. Задача 3. Каква методика на извадката е използвана във всяко едно от трите изследвания към приложенията...
ivan40
134 18