Икономически методи за оценка и анализ на бизнес риска
91 стр.

Икономически методи за оценка и анализ на бизнес риска

Целта на дипломната работа е теоретичен анализ на бизнес риска и икономическите методи и модели за неговата оценка и практически анализ на проявлението му в бизнес стопанската единица и търсене на възможности за оптимизиране на самите модели...
ndoe
0 0
Сравнителен анализ на системите за разплащания чрез интернет в България
61 стр.

Сравнителен анализ на системите за разплащания чрез интернет в България

Анализ (теоретичен и практически) на електронната търговия в частност в България, видовете електронни интернет транзакции в българските търговски банки, изградените системи за сигурност и минимизиране на риска при транзакциите...
ndoe
0 0
Елементи и структура на цените Съотношения на цените Разходно-калкулативни методи
22 стр.

Елементи и структура на цените. Съотношения на цените. Разходно-калкулативни методи.

Сравнителни методи. Методи за избор и офериране на пазарни цени. Същност на инвестиционния риск при инвестиции в реални активи. Етапи при анализ на риска...
cblock
25 1