Анализ на приказката Житената питка от Ангел Каралийчев
2 стр.

Анализ на приказката "Житената питка" от Ангел Каралийчев

Когато днес мислим за старите времена, в които са създадени народните приказки, неизбежно си представяме идилична картина – виелицата натрупала снежни преспи, къщурките са притихнали под белите си гугли...
admin
171 11
Анализ на Приказки по телефона от Джани Родари
20 стр.

Анализ на "Приказки по телефона" от Джани Родари

Презентацията е върху едно от произведенията на Джани Родари - "Приказки по телефона". Представлява кратък анализ върху тази книга и по-точно приказката "Бърканица в приказките"...
gecata_maina
442 2
Анализ и интерпретация на приказката Молитвата на крушката на Димитър Ив Шишманов
4 стр.

Анализ и интерпретация на приказката "Молитвата на крушката" на Димитър Ив. Шишманов

Авторът на "Молитватана крушката" е Димитър Ив. Шишманов. Той е роден през 1889 в София. Син е на на проф. Иван Шишманов и неговата съпруга украинката Лидия...
silviQ
3 0
Социология Л-3
17 стр.

Социология Л-3

Соц. анализ на Маркс за икономиката започва с изследване на изследване на производствените отношения. Това са отношенията между хората в които те неизбежно влияят при производственото разпределение и потребление на блага и услуги. Всред системата от произ
Dimova
17 0
Маркетинг на индустриалния пазар
22 стр.

Маркетинг на индустриалния пазар

Особености на маркетинговата дейност при отделната група на индустриалния пазар. Пазарът на индустриалните продукти. Процесът на вземане на решения за покупка. Инженерно-стойностен анализ. Рекламата на индустриалния пазар...
mOn
4 1
 Моделът 7-S приложен на сдружение quotАгенция за регионално развитие и бизнес центърquot - Видин
9 стр.

Моделът 7-S приложен на сдружение "Агенция за регионално развитие и бизнес център" - Видин

Анализ на компонентите в модела 7-S; Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела; Общ преглед на получените резултати, изводи и препоръки към социалната практика...
cblock
0 0
Методи за оценка и анализ на инвестиционните проекти
77 стр.

Методи за оценка и анализ на инвестиционните проекти

Инвестирането е много важен фактор за стабилното развитие на икономиката, тъй като осигурява перспективи за непрекъснат растеж и разширяване на пазара...
dannyboy
0 0