Финансов анализ на стопанската дейност на quotВинпромquot Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит
128 стр.

Финансов анализ на стопанската дейност на "Винпром" Лом с цел икономическа обосновка за предоставяне на банков кредит

Това безусловно е необходимо, както за крупните стопански единици, така и за малките и средните фирми, и особено за създадените през последните години множество еднолични фирми в различни сектори на стопанството...
aronn
0 0
Анализ на кредитирането на дребно
125 стр.

Анализ на кредитирането на дребно

Обектът на анализ в темата е акционерно дружество. Банката се занимава с отпускане на потребителски и фирмени кредити, както и с различни комплексни услуги, като интернет банкиране, дебитни и кредитни карти, депозити и т.н....
lubega
0 0
Разработен конспект от теми по Икономика
122 стр.

Разработен конспект от теми по Икономика

Основният икономически избор. Пазарни дефекти. Непазарни дефекти: условия на търсенето и предлагането. Непазарни дефекти: видове, източници и механизми на действие. Непазарни дефекти и анализ на обществената политика и т.н....
the_magicer
0 0
Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси
121 стр.

Mеждукултурни различия в управлението на човешките ресурси

Tеоретични аспекти на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси, анализ на междукултурните различия в управлението на човешките ресурси във фирма...
nerven
0 0
Анализ на Digital Signal Processor DSP TMS320C6000 - особености архитектура характеристики представени чрез информационна система на HTML
121 стр.

Анализ на Digital Signal Processor (DSP) TMS320C6000 - особености, архитектура, характеристики, представени чрез информационна система на HTML

Обект на настоящата дипломна работа са цифровите сигнални процесори (DSP), като е обърнато особено внимание на новостите в тази област. За получаване на по-широка представа е направен обзор на DSP процесори...
rusev02
0 0
Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз
121 стр.

Анализ на предприсъединителната програма на Република България към Европейския съюз

Отношенията на България с ЕС имат кратка, но динамична история. България установява дипломатически отношения с Европейската общност едва на 9 август 1988 год. ...
nezabravima
1 0
Анализ на Digital Signal Processor DSP TMS320C6000 - особености архитектура характеристики представени чрез информационна система на HTML
120 стр.

Анализ на Digital Signal Processor (DSP) TMS320C6000 - особености, архитектура, характеристики, представени чрез информационна система на HTML

Обект на настоящата дипломна работа са цифровите сигнални процесори (DSP), като е обърнато особено внимание на новостите в тази област. За получаване на по-широка представа е направен обзор на DSP процесори, произвеждани от фирмите Motorola, Analog Devic
messi
0 0
Финансовият риск при инвестиции в реални активи
116 стр.

Финансовият риск при инвестиции в реални активи

Теоретичен анализ на финансовия риск при инвестирането в реални активи и икономическите методи и модели за неговата оценка и практически анализ на проявлението му в бизнес единица и търсене на възможности за оптимизиране на самите модели за оценка...
daniche90
0 0