16 стр.

Мониторингът е систематично и продължително / периодично събиране, анализ и използване на информация с цел управленски контрол и вземане на решения. Целта на мониторинга е да осигури ефективно и ефикасно управление на ...
mOn
9 0
 Бизнес информационни системи
16 стр.

Бизнес информационни системи

Една маркетингова информационна система (МИС) е постоянно действаща система от взаимно свързани хора, технически средства, методи и процедури, предназначени за събиране, съхранение, класификация, анализ, оценка и разпространение на актуална, своевременна
messi
0 0
 ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
38 стр.

ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Научно-теоретична постановка – научен анализ на психологическите аспекти на лидерството във военна среда, към доказали се в практиката дейс-тващи модели за военно лидерство в армиите на НАТО.
messi
0 0
 Методология за анализ на сигурността
513 стр.

Методология за анализ на сигурността.

В действителност практиката на сигурността в световен мащаб, особено след края на Студената война, показва, че способността да се прогнозират процесите в тази сфера е твърда ограничена.
messi
0 0
 Моделът 7-S приложен на сдружение quotАгенция за регионално развитие и бизнес центърquot - Видин
9 стр.

Моделът 7-S приложен на сдружение "Агенция за регионално развитие и бизнес център" - Видин

Анализ на компонентите в модела 7-S; Анализ на взаимовръзките между отделните променливи в модела; Общ преглед на получените резултати, изводи и препоръки към социалната практика...
cblock
0 0
 Продуктова политика Анализ на продуктовата политика на фирма Рефан оод
7 стр.

Продуктова политика. Анализ на продуктовата политика на фирма «Рефан оод»

Продуктът е най-важния елемент от класическите инструменти на маркетинга. Продуктовата политика е насочена към определяне вида на продуктите, които се предлагат от фирмата съобразно с изискванията на пазара....
dannyboy
148 8