Анализ на дистрибуционната система на фирма Девин АД
12 стр.

Анализ на дистрибуционната система на фирма „Девин“ АД

Областта за търговия на минерална вода е една изключително динамична среда, в която конкуренцията непрекъснато повишава изискванията по отношение на обслужването и качеството. В резултат на това между основните конкуренти на пазара възникват редица конфли
0 0
Провеждане и анализ на резултатите от анкета за факторите влияещи върху качеството на обслужването
19 стр.

Провеждане и анализ на резултатите от анкета за факторите, влияещи върху качеството на обслужването

Качеството на обслужване е изключително важен показател за всеки един продукт или услуга в сферата на туризма. То определя до голяма степен имиджа на търговската марка и конкурентноспособността на отделната фирма...
silviQ
0 0
Анализ на качеството на произведената продукция във фирма
42 стр.

Анализ на качеството на произведената продукция във фирма

В 21 век глобализацията обхваща както социално-културния, така и икономическия живот. Светът такъв, какъвто го познаваме след Втората световна война, постави нови изисквания към бизнеса и механизмите за управление на създаването и реализацията на...
lubega
0 2
Мястото на езиковия анализ разбор в уроците по български език Видове лингвистичен анализ
3 стр.

Мястото на езиковия анализ (разбор) в уроците по български език. Видове лингвистичен анализ

Най-ефективната организационна форма е урокът, затова от качеството на урока зависят конкретните резултати, които трябва да постигнат учениците...
ndoe
11 0
Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговската банка
17 стр.

Анализ на качеството на кредитния портфейл на търговската банка

В процеса на анализиране на качеството на кредитния портфейл в Първа инвестиционна банка се взема под внимание състава, структурата и състоянието на кредитите. Акцентът е насочен към няколко аспекта...
cblock
0 0