да се проучи и диагностицират особеностите в управлението на домове за деца лишени от родителска грижа
24 стр. очаква одобрение

да се проучи и диагностицират особеностите в управлението на домове за деца лишени от родителска грижа.

Ако се извърши задълбочен анализ в количествен и качествен план на отношението на директорите, възпитателите, социалните работници и т.н. към процесите на управление в домовете за деца
messi
0 0
Маркетингови изследвания в Интернет
6 стр.

Маркетингови изследвания в Интернет

Мрежата Интернет като среда за провеждане на изследвания често се използва ограничено в областта на бизнеса. В статията се прави анализ на възможностите за използване на глобалната мрежа при провеждане на маркетингови изследвания, преимуществата и ...
nerven
1 0
Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор
12 стр.

Инвестиции за подобряване конкурентоспособността в текстилния сектор

Обект на анализ в настоящата курсова работа ще бъдат средствата, които следва да се инвестират в текстилния сектор като крайната цел е да се подобри значително конкурентоспособността в този сектор...
gecata_maina
0 0
Анализ на финансовото състояние на фирмата
25 стр.

Анализ на финансовото състояние на фирмата

Финансовият анализ е повече практически инструмент, отколкото теоретическо предписание. Той позволява да се изследват минали събития, за да се разкрие по- добре финансовото състояние и перспективите в развитието на фирмата....
admin
15 2