Финансово - счетоводен анализ
20 стр.

Финансово - счетоводен анализ

Понятието анализ има гръцки произход, означава разделяне, разчленяване. Следователно анализ в тесен смисъл на думата означава разчленяване на дадено явление или предмет на основните му елементи за изучаването им като част от цялото...
nerven
0 0
Превъплъщенията на жената в стихотворението Жена на Блага Димитрова
6 стр.

Превъплъщенията на жената в стихотворението "Жена" на Блага Димитрова

Анализ на стихотворението "Жена" на Блага Димитрова. Основни теми и мотиви, художествена функция на изразните средства, образите на жената, изповедното начало...
daniche90
265 5
Краткотрайни материални активи в търговията
2 стр.

Краткотрайни материални активи в търговията

Краткотрайни материални активи в търговията – същност, състав и структура, източници на формиране. Анализ и прогнозиране. Икономическа ефективност на краткотрайните активи в търговията.
gecata_maina
2 1