Фактори на работната среда при производството на амоняк
37 стр.

Фактори на работната среда при производството на амоняк

Основните фактори оказващи влияние на работната среда при производството на амоняк са : амоняк (NH3), шум, температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха.
ivan40
1 0
Замърсяване на въздуха
8 стр.

Замърсяване на въздуха

Въздухът, който днес дишаме, е съвсем различен от въздуха, съществувал при зараждането на нашата планета преди 5 милиарда години. Според Пол Уейс атмосферата на "новородената" Земя вероятно е била съставена главно от водни пари, амоняк и метан..
ivan40
4 0
Защита и медицинска помощ на населиението при интоксикация с хлор и амоняк
6 стр.

Защита и медицинска помощ на населиението при интоксикация с хлор и амоняк

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - София. Факултет по обществено здраве и управление на здравните грижи. Дисциплина: Медицина на катастрофите. Преподавател: Доц. Каролина Любомирова. Тук спадат острите отравяния с хлор, фосфоген, амоняк и азотни окиси.
Simonsita
20 0