Алтернативни международни търговки политики
15 стр.

Алтернативни международни търговки политики

Международната търговска политика се осъществява чрез тарифни, нетарифни, индустриални, екологични и други икономически и институционални мерки, които принципно са алтернативни - традиционни протекционистични, либерални и глобално-либерални....
admin
9 0
Отчитане на разчетите с бюджета
15 стр.

Отчитане на разчетите с бюджета

Задължения на предприятието към местните и републиканския бюджет- задължения по ЗДДФЛ, ЗМДТ. Закон за корпоративното подоходно облагане (данък върху печалбата; данъци, удържани при източника); алтернативни данъци по ЗКПО, ЗДДС...
the_magicer
0 0
Фирмени стратегии-видове и избор на алтернативни стратегии
3 стр.

Фирмени стратегии-видове и избор на алтернативни стратегии

Стратегиите са средства, действия за решаване на проблемите за постигане на целите. Определянето им обхваща разработването на алтернативни стратегии, оценка и избор на стратегии.
lubega
16 0
Казус по дистрибуционна политика
11 стр.

Казус по дистрибуционна политика

Представете алтернативни варианти за позициониране на вендинг автоматите за продажбата на безалкохолни напитки. Определяне на фирмената позиция и атрактивност на отрасъла е изключително важна техника за портфейлен анализ чрез разграничаване на...
messi
0 0
Възникване и предмет на общата икономическа теория
9 стр.

Възникване и предмет на общата икономическа теория

Възникване и предмет на общата икономическа теория (ОИТ). Основният икономически проблем: оскъдност, избор и алтернативни разходи. Граница на производствените възможности. Структура на ОИТ...
lubega
1 0
Настъплението на китайските смартфони
7 стр.

Настъплението на китайските смартфони

Днес смартфоните са нещо, с което не можем да се разделим в ежедневието си, като сме заменили всички алтернативни устройства и сме ги обединили в едно – смартфон или казано по друг начин "умен телефон"...
the_magicer
0 0