Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в областта на алтернативния туризъм в района на град Чипровци
12 стр.

Бизнес план за стартиране на хотелиерска дейност в областта на алтернативния туризъм в района на град Чипровци

Целта на настоящия проект е изграждане на малък семеен хотел за предлагане на алтернативен туристически продукт в района на град Чипровци, област Монтана. Идеята е да се инвестира в нова сграда, която сама по себе си да представлява ...
ivan40
7 1
Алтернативни видове туризъм
10 стр.

Алтернативни видове туризъм

Същност и видове алтернативен туризъм. „Алтернативен” се използва от 60-те год. на 20 век – избор на една от две взаимноизключващи се възможности. Възниква въз основа на това, че се увеличава броя на масовите туристи...
admin
8 0
Селски туризъм
4 стр.

Селски туризъм

Развитието на селския туризъм в България придобива популярност като разновидност на алтернативния туризъм. Заинтересоваността идва от това чрез подходящ алтернативен туризъм да се намерят пътища за развитието на същинския туризъм...
nerven
5 0
Алтернативни видове туризъм
19 стр.

Алтернативни видове туризъм

Напоследък все по-често за “туризъм” се употребяват понятията: алтернативен (устойчив, селски, специализиран, хоби- и екотуризъм и др.), които все още са неясни и объркващи за голяма част от обществото...
admin
21 1
Форми и възможности за развитие на екотуризма като алтернативен туризъм през 21 век в България
96 стр.

Форми и възможности за развитие на екотуризма като алтернативен туризъм през 21 век в България

В действителност модните тенденции се явяват отражение на един особено значим факт - сериозните последици, нанасяни с развитието на съвременната човешка цивилизация на живота на Земята...
messi
0 0
Алтернативен туризъм - културно познавателен туризъм в град Разград
19 стр.

Алтернативен туризъм - културно познавателен туризъм в град Разград

България продължава да е страна, в която тръпката и приключението са живи, в която все още можеш да посетиш места, в които крака на турист не е стъпвал. Можеш да се докоснеш до села, в които живота продължава с ритъма отпреди няколко столетия...
admin
14 0