Алкини Хомоложен ред и изомерия
8 стр.

Алкини. Хомоложен ред и изомерия

Алкините са ненаситени въглеводороди, които имат в молекулата си два водородни атома по-малко от съответните алкени и четири по-малко от съответните алкани. Образуват хомоложен ред с формула СnH2n-2, където n е броя на въглеродните атоми във веригата....
silviQ
11 3
Алкени - ненаситени въглеводороди
10 стр.

Алкени - ненаситени въглеводороди

Алкените са ненаситени въглеводороди. Докладът представя някои от най-важните химични взаимодействия на алкените, както и други техни свойства. Отразява хомоложния ред, наименованията, строежът и свойствата на алкените, подробно и задълбочено...
dannyboy
20 0