Нефт
21 стр.

Нефт

Нефтът (петролът) представлява естесвено образувана под повърхнотсста на земята течна смес от въглеводороди (алкани, циклоалкани и др.) с примеси от органични съединения на кислорода, сярата и азота...
aronn
4 0
Алкини Хомоложен ред и изомерия
8 стр.

Алкини. Хомоложен ред и изомерия

Алкините са ненаситени въглеводороди, които имат в молекулата си два водородни атома по-малко от съответните алкени и четири по-малко от съответните алкани. Образуват хомоложен ред с формула СnH2n-2, където n е броя на въглеродните атоми във веригата....
silviQ
11 3