Книгата Програмиране ++Алгоритми
740 стр.

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;”

Книгата “Програмиране = ++Алгоритми;” Книгата би могла да се ползва като продължение на книгите “Въведение в програмирането със C#” и “Въведение в програмирането с Java” и като допълнение към учебния план от безплатните курсове по програмиране за начинае
0 0
Програмиране в средата на MatLab Оператори за входизход Разклонени и циклични програми
10 стр.

Програмиране в средата на MatLab Оператори за вход/изход. Разклонени и циклични програми.

Да запознае студентите с възможностите на МАТЛАБ за работа в програмен режим. Разглеждат се операторите за въвеждане и извеждане на данни. Важни универсални алгоритми търсене, сортиране, матрични операции, графични действия и др.) в МАТЛАБ са реализирани
legolas
23 1
Синтез и анализ на паралелни алгоритми
34 стр.

Синтез и анализ на паралелни алгоритми

Проблемът със съставянето на графици базирани на учебни разписания се състои от седмичен график на лекциите за няколко университетски курса в рамките на определен брой стаи и периоди....
admin
14 0