Буквеното слово - най - прекият път към Бога
2 стр.

Буквеното слово - най - прекият път към Бога

В „Азбучна молитва” старобългарският поет изразява своята дълбока почит и преклонение пред създателите на книжнината. Преплитат се чувства на гордост и огромното вълнение на автора, че най - после славянският народ ще слави бога на свой собствен език....
ndoe
294 6
Защо азбуката е свещена според Азбучна молитва
1 стр.

Защо азбуката е свещена според "Азбучна молитва"

Между програмните творби на старобългарската литература е стихотворението "Азбучна молитва". То е свързано с един от най-значимите моменти в родната история – приемането и утвърждаването на християнството. В цялото произведение се усеща почитта
dannyboy
349 4
Азбучна молитва
1 стр.

Азбучна молитва

"Азбучна молитва" е едно от първите произведения на старобългарската литература, поместена в "Учително евангелие" като стихотворна част на предговора.Тя пронадлежи към декламативната поезия с религиозен характер...
messi
187 4
Защо азбуката е свещена според Азбучна молитва
1 стр.

Защо азбуката е свещена според "Азбучна молитва"

Творбата "Азбучна молитва" е израз на радостта на Константин Преславски от великото епохално събитие – създаването на славянската азбука и превеждането на светите книги на роден език .Личи и личната тревога на автора , че няма да има творческата
gecata_maina
132 2
Азбучна молитва - Кирил Философ
2 стр.

Азбучна молитва - Кирил Философ

"Азбучна молитва" на Константин Философ се явява като едно продължение на творбата "Проглас към евангелието".Има предположения ,че авторът на "азбучна молитва" е Константин Преславски, поради това...
messi
26 2