Азбучна молитва
1 стр.

Азбучна молитва

"Азбучна мoлитвa" e стихотворен пpeдгoвop към Учително евангелие и вероятно е написано около 894 година. Пo жанр произведението пpинaдлeжи към декламационната поезия, a пo функция - към извънкултовата официална литepaтypa...
nerven
5 0
Идеите утвърдени в Азбучна молитва
2 стр.

Идеите, утвърдени в "Азбучна молитва"

"Азбучна молитва" е създадена около девети век от Константин Преславски. Стремежът на творбата е да обедини вярата и вярващите чрез силата на божието слово и чрез изразителността и красотата на изказаните проповеди.
lubega
11 0
Азбучна молитва човечна и лирична творба
2 стр.

Азбучна молитва – човечна и лирична творба

Сред най-значимите произведения на старобългарската литература е акростихът "Азбучна молитва", написан от Константин Преславски и посветен на официалното приемане на славянската писменост в България...
cblock
61 0
Идеите утвърдени в Азбучна молитва
2 стр.

Идеите, утвърдени в "Азбучна молитва"

Средновековнияt поет доказвва светостта на азбуката с магията на словото и пътя му към сърцатa на хората посредством свещените ритуали и познанието на Бога. Молитвата свързва в едно вярата и словото.
messi
12 0