Есе на тема Човек се ражда свободен а навсякъде е в окови - Жан-Жак Русо
2 стр.

Есе на тема "Човек се ражда свободен, а навсякъде е в окови" - Жан-Жак Русо

Човек винаги застава пред някакви дилеми през живота си, които трябва да разреши. Почти всеки ден той трябва да избира между доброто и злото, между моралното и неморалното, и дори между това дали да бъдеш свободен или подвластен на някого...
nezabravima
59 6
Човек се ражда свободен а навсякъде е с окови
1 стр.

Човек се ражда свободен, а навсякъде е с окови

В тълковния речник под думата свобода има доволно много значения и определения, но само едно успя да привлече вниманието ми: възможност отделният субект да проявява собствената си воля, желанията и целите си....
legolas
112 1
Човек се ражда свободен а навсякаде е в окови
1 стр.

Човек се ражда свободен, а навсякаде е в окови

Човек се ражда свободен. Всяко човешко същество,от деня на раждането до смъртта,притежава права и задължения. Ние хората, имаме правото да избираме кои да бъдем, какви да бъдем и какъв да е нашият живот...
ndoe
34 0
Юридическа отговорност
23 стр.

Юридическа отговорност

Въпросът за юридическата отговорност е свързан с въпросите за свободата на волята и личността, за дълга и отговорността на правните субекти за неизпълнение на задълженията им. Всеки човек се ражда свободен и се ръководи...
silviQ
5 2
Жан Жак Русо и идеята за обществения договор
6 стр.

Жан Жак Русо и идеята за "обществения договор"

"Човек е роден свободен, а пък навсякъде е в окови." Един от видните мислители на 18 в.е Жан Жак Русо(1712-1778 г.).Той поставя по нов начин проблема за отношението между разума и чувствата. Роден е на 28 юни 1712 г. в Женева...
daniche90
3 0
Човек се ражда свободен
2 стр.

Човек се ражда свободен

Всеки човек от деня на раждането си до смъртта има права и задължения. Ето тези задължения можем да наречем "окови". Права имаме много. Имаме право да изберем какъв живот да водим...
mOn
82 2
Консултиране за превенция и справяне с агресивно поведение Моето виждане за редуциране на агресивните прояви при децата
2 стр.

Консултиране за превенция и справяне с агресивно поведение. Моето виждане за редуциране на агресивните прояви при децата

Човек е "социално животно", казва Елиът Арънсън, а социалният живот е взаимодействие между отделни субекти. Вярвам, че човек не се ражда такъв, а става такъв в процеса на социализацията...
nerven
0 1