Материали итехники при изграждане нахудожествена творба
21 стр.

Материали и техники при  изграждане на художествена творба 

Живопис е вид изобразително изкуство и предствалява нанасяне нанасяне на цветни бои, пигменти пигменти върху хартия, платно, дърво, стена, стъкло, коприна, керамика и други носители носители. 
muskata_99
38 3
Заваряване на лигирани стомани цветни метали и сплави
0 стр.

Заваряване на лигирани стомани, цветни метали и сплави

Контрол на заваръчните шевове. По време на проверката на заваряването могат да бъдат оценени множество характеристики на заварките - някои от тях се отнасят до размера им, а други - до наличието на прекъсвания в тях...
the_magicer
0 1
Стокови борси
9 стр.

Стокови борси

На стоковите борси най-често се предлагат масови стоки: зърнени храни (пшеница, царевица, ечемик, овес, соя и др.), кафе, какао, шротове, растителни масла, каучук, текстилни суровини (прана вълна, памук, коприна, лен, коноп), цветни метали, петрол и др.
mOn
1 0
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с цветни метали в годините до приемането ни в Европейския съюз и след това
16 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с цветни метали в годините до приемането ни в Европейския съюз и след това

Цветната металургия е важен промишлен отрасъл, който заема значително място в икономическото развитие на България. Тя има основно експортна насоченост и се отличава от черната металургия с по-ниското метално съдържание на рудите....
admin
42 7
Обща характеристика на quotКомбинат за цветни металиquot АД Пловдив История и приоритети на работа
10 стр.

Обща характеристика на "Комбинат за цветни метали" АД – Пловдив. История и приоритети на работа

Към края на 50-те години, във връзка с програмата на Министерския съвет за ускорена индустриализация на страната и развитие на рудодобивната промишленост, се взема решение за разширяване на металургичните мощности за производство на цветни метали...
rusev02
0 0
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ АД ПЛОВДИВ ИСТОРИЯ И ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА
10 стр.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА “КОМБИНАТ ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ” АД – ПЛОВДИВ. ИСТОРИЯ И ПРИОРИТЕТИ НА РАБОТА.

В прехода и след приватизацията на завода основни негови клиенти остават да са крайни и междинни индустриални производства, които използват като суровина готовата продукция на “КЦМ” АД. Заводът има клиенти в Турция, Гърция, Румъния, Унгария, Чехия, Македо
messi
0 0
Обща характеристика на КЦМ АД Пловдив
11 стр.

Обща характеристика на "КЦМ АД", Пловдив

Към края на 50-те години, във връзка с програмата на Министерския съвет за ускорена индустриализация на страната и развитие на рудодобивната промишленост, се взема решение за разширяване на металургичните мощности за производство на цветни метали.
lubega
0 1