Династията на Флавиите
52 стр.

Династията на Флавиите

Името Флавий e римско фамилно име. Родът Флавии произлиза от италийска фамилия на конници от Лациум. Плебейският род Flavia през Римската република няма голямо значение, но през 1 век сл.н.е. от него произлиза династия с трима императори...
gecata_maina
19 0