Българският износ в условията на присъединяване към ЕС възможности перспективи и проблеми
72 стр.

Българският износ в условията на присъединяване към ЕС – възможности, перспективи и проблеми

Съвременното световно стопанство и международната икономическа система като цяло се развиват под силното влияние на интеграционните процеси, протичащи в определени географски райони...
ndoe
0 0
Цели и принципи на еко-политиката на ЕС
20 стр.

Цели и принципи на еко-политиката на ЕС

Необходимостта от обща политика в областта на екологията бе призната още в началото на 70-те години. Компетентност за ЕО в областта на екологията не бе предвидена в учредителните договори от 1975 г...
nerven
2 0
Психология на управлението
22 стр.

Психология на управлението

Това е област от психологията, която успешно кандидатства да бъде призната за самостоятелна наука, тя се нарежда сред голямата съкупност от психологически науки. Тази наука се нарежда сред приложните области на психологията.
dannyboy
0 0
Черноризец Петър - Религиозномистично направление в българската литература
19 стр.

Черноризец Петър - Религиозномистично направление в българската литература

Св. благоверни цар Петър Български (927-969 г.) бил син на цар Симеон Велики и внук на покръстителя св. цар Борис-Михаил. Титлата "василевс" е била официално призната на св. цар Петър - първият и единствен чужд владетел признат за цар от Констан
cblock
0 0
Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство
12 стр.

Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство

1.Приложение на неомеркантилистичната търговска политика в развитите индустриални държави-Германия,Япония и в страните с нововъзникващи пазари-Китай и Индия-причини,същност,видове ...
76 48
Геоикономика и световно стопанство
10 стр.

Геоикономика и световно стопанство

Геоикономиката изучава единството и взаимодействието между човешкото общество и природата в света. Геоикономиката изучава човешките, природните и социално-икономическите ресурси, развитието и териториалното разположение на отраслите на стопанството...
silviQ
64 1