Митът за Едип и родовата вина
4 стр.

Митът за Едип и родовата вина

Трагедията "Едип цар" на Софокъл е призната за съвършена драматична творба в старогръцката литература. Главният герой Едип, който е цар на Тива, според Аристотел е идеалният трагичен герой...
nezabravima
6 0
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
102 стр.

ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ В СЪВРЕМЕННОТО СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Глобализацията и развитието на съвременната икономика се дефинира като процес на формиране на единно стопанство в планетарен мащаб, който засяга всяка една национална структура в политически, икономически и социален аспект.
messi
0 0
Българският износ в условията на присъединяване към ЕС възможности перспективи и проблеми
72 стр.

Българският износ в условията на присъединяване към ЕС – възможности, перспективи и проблеми

Съвременното световно стопанство и международната икономическа система като цяло се развиват под силното влияние на интеграционните процеси, протичащи в определени географски райони.
messi
0 0
Получаване на технически етанол
23 стр.

Получаване на технически етанол

Световно производство на технически етанол •нараства, като най-големите производители са бразилия и сащ •произвежда се от царевица. лансира се идеята вместо техническите култури да се използват органични растителни отпадъци...
nezabravima
6 0
 Структура на световно автомобилостроене и пазар
5 стр.

Структура на световно автомобилостроене и пазар

От известно време насам доста се усложни структурата на автомобилния сектор, където необходимостта от снижаване на разходите поради тенденцията към падане на цените и проблемът със свръхпроизводството налагат консолидации с цел повишаване на рентабилностт
cblock
7 0
Черноризец Петър - Религиозномистично направление в българската литература
19 стр.

Черноризец Петър - Религиозномистично направление в българската литература

Св. благоверни цар Петър Български (927-969 г.) бил син на цар Симеон Велики и внук на покръстителя св. цар Борис-Михаил. Титлата "василевс" е била официално призната на св. цар Петър - първият и единствен чужд владетел признат за цар от Констан
cblock
0 0
Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство
12 стр.

Неомеркантилистичната търговска политика и задълбочаващите се дисбаланси в съвременното световно стопанство

1.Приложение на неомеркантилистичната търговска политика в развитите индустриални държави-Германия,Япония и в страните с нововъзникващи пазари-Китай и Индия-причини,същност,видове ...
76 49
Глобализацията
101 стр.

Глобализацията

Глобализацията като фактор за значимостта на качеството – определение, цел, отрицателни ефекти и начини за противодействие върху тях. Глобализацията като световно явление вече е утвърден процес.Тя представлява растяща взаимозависимост на държавите в...
lubega
1 0