Трудът радостта и мъката в разказа По жътва на Елин Пелин
9 стр.

Трудът, радостта и мъката в разказа "По жътва" на Елин Пелин

Елин Пелин разказва увлекателно за селския живот, за радостите и скърбите, за делниците и празниците, за труда и веселието. Тежък е животът на българския селянин, изпълнен с непосилен труд и непрекъсната борба с природата....
ndoe
673 6
Елин Пелин - По жътва Трудът - радостта и мъката
2 стр.

Елин Пелин - „По жътва”, Трудът - радостта и мъката

Елин Пелин разказва увлекателно за селския живот, за радостите и скърбите, за делниците и празниците, за труда и веселието. Тежък е животът на българския селянин, изпълнен с непосилен труд и непрекъсната борба с природата...
admin
9 0
Трудът радост и болка за селянина в разказа По жътва на Елин Пелин
2 стр.

Трудът – радост и болка за селянина в разказа „По жътва” на Елин Пелин

Селото е пространство на природния космос на човек, където всичко е хармонично, изградено от съчетаването на бинарни противоположности удържащи човека и света като средина, като невъжможни да станат крайни...
admin
17 0
Трудът песента и смъртта в разказа По жътва
4 стр.

Трудът, песента и смъртта в разказа "По жътва"

Отруденият българин е основен герой в Елин-Пелиновото творчество. Един от майсторите разказвачи в българската литература създава творчество, което изцяло е посветено на житейски богатия на истории, но труден свят на българския селянин...
mOn
536 2
Статистическо изучаване на труда
22 стр. очаква одобрение

Статистическо изучаване на труда

Трудът безспорно е ключов производствен фактор както на микроикономическо, така и на макроикономическо ниво. От позицията на отделните производители например без него реално няма как да бъде осъществено производство
messi
0 0
Икономика на труда
50 стр.

Икономика на труда

Трудът е дейност присъща само и единствено на човека, която е целенасочена и съзнателна.Това е дейност, чрез която се произвеждат материални и духовни продукти, задоволяващи определени потребности.Трудът се определя като основа за общественото...
gecata_maina
11 3
С труд всичко се постига
2 стр.

С труд всичко се постига

Трудът е двигателят на човешкия прогрес. Той формира воля и дисциплина в характера ни, без които не може да се напредва в човешкото развитие. Освен за нас самите, той е полезен и с това, че дава принос и за останалите членове на обществото-например....
ndoe
128 4
Трудът oбичтa и дoбрoтo в прoизвeдeниятa нa Йoвкoв
2 стр.

Трудът, oбичтa и дoбрoтo в прoизвeдeниятa нa Йoвкoв

В твoрчeствoтo нa йoвкoв нрaвствeнaтa дуxoвнa силa нa чoвeкa винaги e свързaнa с чoвeчнoст и крaсoтa в кoнкрeтнo -истoричeскoтo и нeпрexoднoтo, в нaциoнaлнoтo и oбщoчoвeшкoтo. Дoбрoтo и крaсивoтo сa oснoвнитe aкцeнти в твoрчeствoтo....
ndoe
1 0
Същност и подходи за изучаването на труда в икономическата теория
53 стр. очаква одобрение

Същност и подходи за изучаването на труда в икономическата теория

1) Обобщавайки представената логическа схема трудът мове да се дефинира като процес и технология на използване на конкретните способности (физически, умствени, интелектуални) на икономически активния човек в трудоспособна възраст (Z-W)
messi
0 0