Трансформиращ преразказ на 5 глава на Една българка от името на неутрален разказвач в сегашно историческо време
1 стр.

Трансформиращ преразказ на 5 глава на "Една българка" от името на неутрален разказвач в сегашно историческо време

По излезлия от бреговете си Искър плува ладията, неумело управлявана от селянката. Заради течението тя отминава мястото, дето обикновено застава. Илийца гледа само да не се върне на предишния бряг. Тогава един бързей я откарва до отсрещния бряг....
ndoe
688 16
Немили-недрагиV глава Трансформиращ преразказ
1 стр.

“Немили-недраги”,V глава Трансформиращ преразказ

Две недели се минаха.Македонски изчезна някъде,без да се обади.Един път беше останал без средства и изложен на глад.За пръв път,оставил бащиния си дом,той почувства неприятност към новата си кариера.Два-три дена той яде у Странджата,както и Хаджият....
ndoe
138 5
Трансформиращ преразказ на Една българка от името на Баба-Илийца
2 стр.

Трансформиращ преразказ на „ Една българка” от името на Баба-Илийца

Стенанията на болното ми внуче се смесваха с шума и тътена от просвистяващи куршуми.”Ботев падна”,беше казал някой и всички се изпокриха из домовете си.Но жените,нехаейки или незнаейки бяха тръгна към нивите.
ndoe
52 3
Трансформиращ преразказ от името на неотрален разказвач на Ангелинка
1 стр.

Трансформиращ преразказ от името на неотрален разказвач на "Ангелинка"

Елин Пелин тогава е на дванайсет години. Тогава той имал службата да пасе овце в планината. Щом легне край тлеещия огън той има чувството, че заспива в скута на самодива..
ndoe
20 0