Супи и основни ястия с ТО-варене
3 стр.

Супи и основни ястия с ТО-варене

Супи.Класификация на супите.Продукти и технология на приготвяне.Студени супи-кисели и сладки.Топли бистри супи-подсилени бульони,варено и супи със запръжка и застройка.Топли небистри супи-супи със запръжка,супи със застройка.Осножни ястия с ТО-варене....
legolas
72 2
Технология на печени основни ястия
14 стр.

Технология на печени основни ястия

Печенето е изпарителен процес, при който заедно с увеличаване съдържанието на сухо вещество в полуфабриката се променят в определена степен и вкусовите им качества...
aronn
0 7
Технология на печени основни ястия
14 стр.

Технология на печени основни ястия

Печенето е изпарителен процес, при който заедно с увеличаване съдържанието на сухо вещество в полуфабриката се променят в определена степен и вкусовите им качества...
aronn
0 2
Технология на пържени основни ястия
18 стр.

Технология на пържени основни ястия

Пържените основни ястия са характерни със спецефичния вкус и аромат и наличието на повърхностна коричка, които образуват в резултат на различни взаимодействия и процеси на пирогенетично разграждане на веществата, съдържащи се в дадения полуфабрикат...
messi
38 7
Технология и организация на пристанищната дейност Пристанище Констанца
9 стр.

Технология и организация на пристанищната дейност. Пристанище Констанца

Пристанище Констанца се намира в гр. Констанца, Румъния. Разположено е на западния бряг на Черно море, на 179 морски мили от Босфора и 85 морски мили от Сулина клон, чрез който река Дунав се влива в морето.....
admin
21 5
Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието
91 стр.

Периодично счетоводно отчитане и технология на изготвяне на годишния финансов отчет в предприятието

В закона за счетоводството е записано, че отговорността за изготвянето и за своевременното, вярно и точно представяне на годишния финансов отчет се носи от ръководство на предприятието.
emoto_92
42 4
Външна и вътрешна среда на организацията
2 стр.

Външна и вътрешна среда на организацията

Вътрешната среда – формира се от съдържащите се в нея вътрешни променливи. Основните вътрешни променливи са: цели; задачи; структура; технология и хора. Характеристики на вътрешната среда: - По сходство на факторите бива хомогенна или хетерогенна;...
mOn
10 1
Технология на обучението по начално четене
5 стр.

Технология на обучението по начално четене

Сложният процес на формиране на четивната техника започва с опознаване на звуковете и звуковата форма на думите. Обикновено четенето се асоциира с буквите, но за да се осигури правилното им усвояване, за да се подготви надеждно четенето, се започва със...
admin
3 1