Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Италия преди присъединяването й към ЕС и след това
33 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Италия преди присъединяването й към ЕС и след това

Рефератът има за цел да запознае с тенденциите и особеностите в развитието на външнотърговските отношения между България и Италия в годините преди приемането на страната ни в ЕС и след това...
gecata_maina
11 2
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Италия преди присъединяването й към ЕС и след това
33 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Италия преди присъединяването й към ЕС и след това

Рефератът има за цел да запознае с тенденциите и особеностите в развитието на външнотърговските отношения между България и Италия в годините преди приемането на страната ни в ЕС и след това...
messi
8 1
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България със зърнени култури в годините 2000-2006 и 2007-2009
10 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България със зърнени култури в годините 2000-2006 и 2007-2009

Износът на зърнени култури се характеризира с известна динамика през разглежданите два периода. В годините 2000-2006, преди приемането на България...
admin
29 8
Тенденции и особености в развитието на чуждестранните преки инвестиции на България в годините до приемането ни в ЕС и след това
22 стр.

Тенденции и особености в развитието на чуждестранните преки инвестиции на България в годините до приемането ни в ЕС и след това

В широк смисъл инвестициите се определят като парични средства за закупуване на активи (реални, нематериални и финансови), които с голяма вероятност осигуряват получаването на доход, прираст на капитала или други положителни резултати...
mOn
8 0
Тенденции и особености в развитието на чуждестранните преки инвестиции на България в годините до приемането ни в ЕС и след това
20 стр.

Тенденции и особености в развитието на чуждестранните преки инвестиции на България в годините до приемането ни в ЕС и след това

Презентацията е към докладът за тенденциите и особености в развитието на чуждестранните преки инвестиции на България...
mOn
14 1
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България в последните 10 години 1998 г -2008 г с тютюневи изделия
13 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България в последните 10 години (1998 г. -2008 г.) с тютюневи изделия

Тютюнопроизводството е типично за нашата страна. За неговото развитие благоприятстват почвено – климатичните условия, богатия производствен опит на населението, развитието на агробиологичната наука, развитата промишленост за тютюневи изделия и др...
nerven
0 0
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България 1997 2006г с черни метали
9 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България 1997 – 2006г. с черни метали

Черната металургията е един от най-важните структороопределящи отрасли на промишлеността. Черната металургия заема едно от водещите места в експортната листа на страната. ...
mOn
1 0
Същност особености и и тенденции в развитието на екстремния туризъм
101 стр.

Същност, особености и и тенденции в развитието на екстремния туризъм

Разкрива потенциала на алтернативния продукт – екстремен туризъм, подчертаване на актуалността му в динамичното развитие на туристическия бранш. Значението му непрекъснато нараства с обособяването на отделни ниши...
ivan40
47 3
Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Русия 2001 - 2009 г
15 стр.

Тенденции и особености в развитието на външната търговия на България с Русия (2001 - 2009 г.)

За повече от 130 години дипломатически отношения България и Русия преминават през сложните катаклизми на политическото и военното противопоставяне, на натрапеното идеологическото единство и на общността на славянските "парадигми"....
ivan40
10 1