Възможност за минимизиране на разходите на фирма ЕТ Жени 02 в краткосрочен времеви период Стратегически решения за развитие на фирмата в дългосрочен времеви период
14 стр.

Възможност за минимизиране на разходите на фирма ЕТ "Жени 02 " в краткосрочен времеви период. Стратегически решения за развитие на фирмата в дългосрочен времеви период

За обект на анализ е избрана търговската фирма ЕТ "Жени 02". Тя заема важно място на регионалния пазар в търговията със строителни материали. Фирмата изгражда собствена търговса база в условията на постоянна конкуренция.
dannyboy
6 0
Стратегически анализ на бизнес средата на фирма Велди ООД
18 стр.

Стратегически анализ на бизнес средата на фирма „Велди” ООД

Ръководството на фирмата се ангажира да постига високо качество на своите продукти и услуги, но не на всяка цена, а само при стриктно спазване на всички нормативни изисквания по уос и при гарантирано опазване на околната среда...
admin
23 4