География на селищата Урбанизация
15 стр.

География на селищата. Урбанизация

Хората не живеят изолирано, а групово. Мястото на постоянното или временното им съсредоточаване се нарича селище. Американският географ Клайд Коон определя селищата като съоръжения, създадени от човек и ...
ndoe
8 0
Културен туризъм и туризъм в селищата с уникални забележителности
88 стр.

Културен туризъм и туризъм в селищата с уникални забележителности

Целта на дипломната работа е да се направи теоретичен и аналитичен анализ на културния и историческия туризъм в страната, като на тази база се изведат основните тенденции за подобряване ефективността на туристическите ресурси в тези области...
aronn
0 0
Геноцида и пасакрирането на албанския народ
20 стр.

Геноцида и пасакрирането на албанския народ

Сменянето на имената на градовете и селищата на Южна Албания от еленските пред и след завършването на ІІ световна война. Чамският казус и като цяло казуса на албанското малцинство в Гърция се роди с решението на Лондонската Конференция през 1913г....
dannyboy
0 0
Рила и Пирин най-високите български планини
3 стр.

Рила и Пирин – най-високите български планини

Запознаване на учениците с географското положение и най-характерното от природата,трудовата дейност на хората и селищата в най-високите български планини.Разкриване значението на природните дадености на планините за развитието на стопанската дейност на хо
denitsa1
34 6
Териториални демографски структури Селища и селищни системи
7 стр.

Териториални демографски структури. Селища и селищни системи

Териториалните демографски структури представляват пространствена форма на съсредоточаване на население, промишлена и културна дейност. Такива структури са селищата – град и село и селищните системи – области и общини. Те са центрове за обслужване на...
mOn
16 1
Атмосферно замърсяване и хигиенна характеристика на атмосферните замърсители
3 стр.

Атмосферно замърсяване и хигиенна характеристика на атмосферните замърсители

В селищата с интензивно движение на автомобили и на други места, където се изгарят горива, въздухът съдържа големи количества въглероден диоксид, въглероден оксид и други газовалейнм са замърсители, които представляват заплаха за здравето на хората...
ivan40
3 0
Селищата в България
30 стр.

Селищата в България

Селищата са комплекс от територия, население, сгради, техническа и социална инфраструктура. Те са израз на материалната и духовната култура на обитателите им и отразяват природните и социално - икономически условия в България през...
the_magicer
5 0