Резултати 1-10 от 3
Светът на Никотиана в романа Тютюн на Д Димов

Светът на "Никотиана" в романа "Тютюн" на Д. Димов

Светът на "Никотиана" и разпадането на цивилизацията или "краят на боговете" "Никотиана" като зловещ символ Компанията "Никотиана" е център, около който са ориентирани всички съдби в романа. Тя...
Simonsita
Прочетен 7652
Символика на песента в стих До моето първо либе

Символика на песента в стих. "До моето първо либе"

1. Светът на любовта е представен чрез любовната песен, а тя метафорично е изразена чрез “отрова”, “робство”, “лудост”/ ключови думи в първите три строфи/, защото може да отклони героя от избрания път...
mOn
Прочетен 1939